5ab3bcf9c737e.jpg

A mai naptól beadhatóak a képzési pályázatok!

2018-03-22


Akár 100% támogatás a munkavállalók képzésére!

Támogatható:
Képzések lebonyolítása
  • belső képzésként
  • vásárolt szolgáltatásként 

Támogatható képzések:
  • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések
  • kombinált nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés 
  • egyéb szakmai képzések
Képzésbe bevonhatók:
  • a támogatást igénylőnél, annak kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén, fióktelepén foglalkoztatott munkavállaló képzése
  • foglalkozatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyekképzésbe vont a bevonás időpontjában nem
  • Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont saját munkavállalók legalább 5%-ának (de legalább 2 főnek) hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie
Munkahelyi képzésben részt vevők száma: a projekt keretében minimum 20 órás képzésben részvevő a munkavállalók száma.

Területi korlátozás: 
Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.

Önerő: 

A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.
 
A támogatást igénylőnek a Képzési támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.


Támogatás mértéke és összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 100%

Képzési támogatás esetén
            mikro-, kisvállalkozás 70%
            középvállalkozás 60%

Előleg: 
a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 000 000 forint

Beadható:
2018. március 21.- 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig