5c617ca2d9a84.jpg

Elindult a Növekedési Hitelprogram - FIX!

2019-02-11


Növekedési Hitelprogram – NHP FIX

Mi az MNB Növekedési Hitelprogram Fix célja?

A Magyar Nemzeti Bank 2019. január 1-jén elindította a Növekedési Hitelprogram részét képező NHP Fix konstrukcióját összesen 1000 milliárd forint összegben a hosszú lejáratú, fix kamatozású hitelek arányának növelése érdekében. Az NHP Fix keretében a jegybank legfeljebb 10 éves futamidejű refinanszírozási forint hitelt nyújt a hitelintézeteknek, ami egy felülről korlátozott (max: 2,5%) éves költség mellett kölcsön vagy pénzügyi lízing formájában kerülhet továbbhitelezésre az Ügyfelek részére.

Milyen finanszírozást jelent az NHP Fix?

a korábbi szakaszokból már jól ismert, az MNB által refinanszírozott forint hiteleket jelenti, fix kamatozás mellett

Mely vállalkozások igényelhetik a hitelt?
 • belföldi székhelyű csoport szinten is kis- és középvállalkozás (2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint - kapcsolódó és partnervállalkozásaival összevont konszolidált éves beszámolója alapján is meg kell felelnie a kkv kritériumoknak, a létszámra vonatkozó törvényi korlátozások kivételével).
  • éves árbevétel max.50 millió eurónak megfelelő forint; vagy
  • mérlegfőösszeg maximum 43 millió eurónak megfelelő forint
 • a fenti kkv státuszt nem kell fenntartani a hitel teljes futamideje alatt, elég, ha az szerződéskötéskor teljesül
 • nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
Milyen céllal vehető igénybe a hitel?
 • a programban kizárólag új beruházási hitel és pénzügyi lízing folyósítására van lehetőség, valamint az NHP Fix keretében nyújtott hitelek kiváltására. Valamely hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál már fennálló kölcsön vagy pénzügyi lízing törlesztésére nem fordítható.
 • „saját rezsis”, azaz számlákkal nem igazolható beruházási (rész) tevékenység nem finanszírozható a program keretein belül.
 • megkezdett beruházás is finanszírozható a programban, azzal a feltétellel, hogy a korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozására a KKV részére történő egyes folyósítások előtt legfeljebb 60 nappal saját forrásból kifizetett számlák refinanszírozása keretében van lehetőség.
 • a beruházás megvalósításához kapcsolódhat EU-s támogatás, de a támogatás beérkezésekor a beruházás önerőn felüli részének megfelelő összegben a hitelt előtörleszteni szükséges.

Mekkora az igényelhető hitel összege?

Minimum 3 millió, maximum 1 milliárd forint

Főbb kondíciók:
a program rendelkezésre állása első szerződéskötési időpont: 2019. január 2.
A program befejező időpontját később ismerteti az MNB
hitel típusa kizárólag új beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing
devizanem forint
hitelkeret rendelkezésre tartása kkv Szerződések megkötésének napjától számított maximum 2 év, de az első lehívásnak a KKV Szerződés megkötésének napjától számított 1 éven belül meg kell történnie
futamidő minimum 3 év - maximum 10 év
törlesztés a törlesztési ütemezést úgy kell kialakítani, hogy a – kkv Szerződés megkötésétől számított – futamidő első kétharmadába essen:
-          5 évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén a tőkeösszeg legalább 50 százaléka;
-          5 éves vagy annál rövidebb futamidejű hitelek, illetve bármilyen futamidejű pénzügyi lízing esetén a tőkeösszeg legalább 33 százaléka
kamat és díj mértéke maximum 2,5% évente; (ügyleti kamatláb + egyéb díjjellegű elemek)
a hitelkamat fix a teljes futamidő alatt
egyéb díjak, jutalékok, költségek 2,5%-on felül nem számítható fel további kamat vagy díj, kivéve a hitellel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek (pl. ügyvédi díj, értékbecslés díja, közjegyzői, jelzálog bejegyzési díj, garancia díj)
biztosítékok bármilyen szokásos, banki döntés alapján bevont biztosíték elfogadható a hitel felvételéhez. Továbbá lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásának igénybevételére is, a de minimis támogatási korlátok figyelembe vétele mellett


 
Milyen előírások, korlátozások vonatkoznak a megvalósítandó projektekre, beruházásokra?
 • a program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja.
 • a program keretében nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában (kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaság által kibocsátott részvények tulajdonlását), illetve irányítása alatt álló (ide nem értve a legalább 5 fős testületben betöltött tagságot) vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belüli és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások,továbbá mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.
 • az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül csak abban az esetben folyósítható beruházási hitel, ha a kkv szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben.
 • a beruházással érintett eszköznek (ideértve az ingatlant is) a KKV üzleti célját kell szolgálnia, így az bérbe nem adható. A fennálló bérleti jog a tulajdon átruházástól számítva, legfeljebb 3 hónapig tartható fenn.
 • A bérbeadás tilalma nem vonatkozik:
   
  • Azon KKV-kra, amelyek tevékenységei közt már 2018. június 30-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt, amelyet a beruházási hitelből megvásárolnak.

  • A beruházás tárgyát képező eszköz (beleértve az ingatlant is a lakóingatlanok és üdülők kivételével) cégcsoporton belüli bérbeadására (bérbe vevő és a KKV, a bérbe adó tulajdonosi köre legalább 50%-ban – akár közvetetten azonos) vagy üzemeltetésre történő átadására (függetlenül a kkv tevékenységétől). Csoporton belüli bérbeadás nem engedélyezett, amennyiben a bérbevevő saját maga nem valósíthatná meg ugyanezt a beruházást az NHP keretén belül annak feltételrendszerére tekintettel. Csoporton kívüli bérbeadás céljából ingatlanvásárlás nem finanszírozható, akkor sem, ha az üzletszerűen történik.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a kkv főtevékenysége 2018. június 30-tól folyamatosan személyszállítás. Személygépkocsi alatt az 1995. évi CXVII. tv. 3. § 45. pontjában szereplő meghatározás szerinti gépkocsikat kell érteni, kivéve azokat, amelyek 8704 vámtarifaszámmal rendelkeznek.

 • amennyiben a beruházással érintett eszköz tulajdonjoga vagy használatának joga átruházásra (ide nem értve a program keretében nyújtott pénzügyi lízing kiváltása és állomány-átruházás keretében történő átruházást) kerül, a hitelt vissza kell fizetni. Amennyiben a hitellelfinanszírozott beruházásnak egy része kerül átruházásra, abban az esetben a hitel fennálló összegének az érintett eszköz(ök)höz kapcsolódó hányadát kell csak visszafizetni.
 • a konkrét hitelcélokra vonatkozóan néhány újabb korlátozás is bevezetésre került az előző NHP 3. szakasz HUF Pillérjéhez képest. Az NHP Fix keretében nyújtott hitel nem használható:
  • üzletrész vásárlásra
  • kereskedelmi ingatlan bérbeadási célú építésére;
  • kereskedelmi ingatlan vásárlásra akkor, ha az korábbi nem teljesítő hitel fedezetét szolgálta;
  • energiatakarékos lakóingatlanok bérbeadási célú építésére;
  • haszonbérletbe adott termőföld vásárlására
Legyen az első pályázók között, növelje nyerési esélyeit gyors reakciójával!  Kérem, egy válasz e-mailben jelezze pályázási szándékát és kollégánk elküldi önnek az arra vonatkozó pályázati előminősítő lapot!
Üdvözlettel, EU Management csapata