58e3cff65fcba.jpg

Gépbeszerzés, ingatlan beruházás, új dolgozók bértámogatása vissza nem térítendő támogatással!

2017-02-06


A következő pályázati lehetőségek nyitottak, a pályázati anyagok beadhatóak!


 

I. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Csak Pest megyén kívüli fejlesztés támogatható!


Támogatható tevékenységek:

új eszköz beszerzése (önállóan támogatható, kötelező tevékenység)

megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági, termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (önállóan nem támogatható)

Információs technológia-fejlesztés, kizárólag új informatikai eszközök és szoftverek (önállóan nem támogatható)

Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés (önállóan nem támogatható)

Támogatás mértéke:

Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban50%

Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetén maximum 50%, középvállalkozások esetén maximum45%

a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetén maximum 45%, középvállalkozások esetén maximum35%

Támogatás összege: 5-40 millió Ft

 

 
 

II. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében (ingatlan beruházással)

Csak Pest megyén kívüli fejlesztés támogatható!


Támogatható tevékenységek:

A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése VTSZ lista szerint (önállóan támogatható tevékenység)

A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása (legfeljebb a projektköltség 80 %-át érheti el)

Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) VTSZ és TESZOR lista szerint

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (legfeljebb a projektköltség 10 %-át érheti el)

Kölcsön kondíciói:

Kamat: 2 % / év

A kölcsön futamideje:

új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év,

immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,

új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. a szerződéskötéstől számított 15 év

Támogatás mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

A fejlesztés helye szerint, nem SZVZ (Szabad Vállalkozási Zóna) településen csak Gyártó, Feldolgozó tevékenység fejlesztése pályázható.

 

III. Gyakornoki program pályakezdők támogatására

 
A Program célja:


A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban4 vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

Elszámolható költségek:


A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és tovább foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, 2016. évben a bruttó 129.000 forintot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 200.000 forintot. Azaz az egy gyakornok havi munkabérére elszámolható összeg legalább bruttó 129.000 forint, de legfeljebb bruttó 200 000 forint összesen legfeljebb 9 hónapig.
A támogatást igénylő az előző pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb bruttó 200.000 forint/hó összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
A vis maior esetben a kieső gyakornokot érintően a számára folyósított ellátás munkáltatót terhelő költségei a gyakornok pótlásáig elszámolhatóak.


Célcsoporttal szembeni elvárások:

A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor

iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket

a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik

a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően

a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a (csekély összegű támogatási kategória esetén).

Csak Pest megyén kívüli fejlesztés támogatható!Csak Pest megyén kívüli fejlesztés támogatható!