58e3cf8e3979b.jpg

Itt a két 100%-os támogatású pályázat - központban a dolgozó - Képzés és Gyakornok

2017-03-22


Itt a két 100%-os támogatású pályázat - központban a dolgozó - Képzés és Gyakornok

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára


Csak Pest megyén kívüli fejlesztés támogatható!


Támogatható tevékenységek:Kötelező, önállóan támogatható tevékenységek:


a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:
aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések);
ab) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés;
ac) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
ad) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
ae) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);


b) Képzéshez kapcsolódó tudás-,és elégedettségmérés
A képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés.Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:


a) Projekt előkészítési tevékenységek
aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
- a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
- belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.
 


Képzésekkel kapcsolatos néhány fontos elvárás:

1. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie.

2. A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 5%-a lehet nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni.)

3. Képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás.

4. A képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, valamint vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként.

5. A képzés minimum időtartama 16 óra, belső képzés esetén 24 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.

6. Képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványokat, tanúsítványokat kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik.
 


Támogatás mértéke és összege:


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a
 

 
 

III. Gyakornoki program pályakezdők támogatására


 
A Program célja:


A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban4 vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.


Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.


Elszámolható költségek:


A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és tovább foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, 2016. évben a bruttó 129.000 forintot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 200.000 forintot. Azaz az egy gyakornok havi munkabérére elszámolható összeg legalább bruttó 129.000 forint, de legfeljebb bruttó 200 000 forint összesen legfeljebb 9 hónapig.
A támogatást igénylő az előző pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb bruttó 200.000 forint/hó összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
A vis maior esetben a kieső gyakornokot érintően a számára folyósított ellátás munkáltatót terhelő költségei a gyakornok pótlásáig elszámolhatóak.


Célcsoporttal szembeni elvárások:

A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor
iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket
a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik
a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően
a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás
A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a (csekély összegű támogatási kategória esetén).
Csak Pest megyén kívüli fejlesztés támogatható!Csak Pest megyén kívüli fejlesztés támogatható!