5ddeba6ff26e2.jpg

MEGJELENT a Foglalkoztatásbővítés ösztönzése pályázat!

2019-11-27


MEGJELENT a Foglalkoztatásbővítés ösztönzése pályázat!
2020 január 27-től beadható!

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése - GINOP-5.3.12-19

A felhívásra az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését is kell eredményeznie, továbbá aki vállalja a kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során.
Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. Becsült bérköltségként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszeres összegéhez tartozó teljes bérköltség vehető figyelembe. Minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás.

Csak a következő régiókban megvalósuló projektek támogathatóak:
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó támogatható tevékenységek
A meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik
 • új létesítmény létrehozatalát vagy
 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.
Feltételek:
 • Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyén legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.
 • Támogatás minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkozatásához igényelhető
 • A foglalkoztatotti létszámbővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkozatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval.
 • A Kedvezményezettnek a Támogató Okirat hatálybalépésétől számított hat hónapon belül igazolnia kell a teljes létszámnövekedést.
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során az alábbiak szerint:
  • munkaerőigényét bejelenti
  • a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláskeresőket állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a Kormányhivatalt tájékoztatja.
Az elszámolható költségek köre
Foglalkozatás bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségei:
 • A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő esetén a garantált bérminimum arányos részét.
 • A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő maximális – garantált bérminimum 1,5-szerese - támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a meghatározott 2 teljes éves bérköltség maximum 70%-a kisvállalkozás esetén, maximum 60%-a középvállalkozás esetén. Támogatás szempontjából legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe.
Munkavállaló személyi jellegű ráfordításai:
 • munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony)
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.
A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft, maximum 90 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70 %-a lehet mikro- és kisvállalkozás esetén, 60 %-a lehet középvállalkozás esetén.

Benyújtási határidő: A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. és 2020. április 15. között lehetséges.