5a8a9886d7858.jpg

Megjelent a Kisfaludy Tematikus élményparkfejlesztési konstrukció

2018-02-19


Megjelent a Kisfaludy Tematikus élményparkfejlesztési konstrukció – „D” komponens: Új élményparkok létesítése című, TFC-2.1.1-2018-D kódszámú konstrukció.

A konstrukció célja a „Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról” szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében „a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról” szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. 1. sz. mellékletében nevesített településeken négyévszakos élményparkok létesítése a látogatói igényeknek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása érdekében.

Alapvető cél, hogy a Balaton kiemelt fejlesztési térség szezonális koncentrációja mérséklődjön, a fejlesztés eredményeként új, négyévszakos, több korosztályt is kiszolgáló élményparkok létesüljenek. A térség adottságait figyelembe véve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését. A konstrukció keretében támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához.

A megvalósuló projektekkel szembeni alapvető elvárások:

 • a szezonalitásból fakadó egyenetlenségek oldása,
 • fenntartható működés biztosítása,
 • a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz való illeszkedés.

Támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások, projektcégek
 • Költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • Önkormányzatok és intézményeik
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek

Konzorciumok abban az esetben pályázhatnak, amennyiben a fejlesztéssel érintett terület tulajdoni viszonyai és a projekt megvalósíthatósága ezt indokolttá teszi. A konzorcium tagjai csak támogatásban részesülő konzorciumi partnerek lehetnek, akik a megvalósításért egyetemlegesen felelnek, és ezt, valamint a feladatok és támogatás megosztását konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzítik.

Támogatási igények benyújtására 2018. február 16.  és 2018. október 14. közötti időszakban van lehetőség az alábbiak szerint:

A támogatás igénylési eljárás menete a következő:

 1. A Felhívás és Útmutató mellékletét képező dokumentumok alkalmazásával kell a pályázónak a támogatási igényt postai úton és elektronikusan (titkarsag@kisfaludy2030.hu) megküldeni.
 2. Az értékelés az F. pontban szereplő értékelési kritériumok alapján történik.
 3. Támogatási javaslatra a végleges szakmai értékelést követően kerül sor.
 4. A támogatási döntés meghozatalát követő 30 napon belül sor kerül a támogatási szerződés megkötésére. A Támogatási Szerződéseket a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nevében köti meg a Kedveményezettekkel.

A pályázati felhívás indokolt esetben közleménnyel visszavonható vagy felfüggeszthető a közlemény kiadásának napjával.

Bővebb információért kérem hívjon bennünket a 06-30/656-0138-as számon.

Forrás : kisfaludyprogram.hu