5dd68159eb183.jpg

Sokmilliós EU-támogatást kaphat a céged egy új foglalkoztatottért

2019-11-12


Bár az ország jelentős részén akut a munkaerőhiány, de több régióban még van munkaerőtartalék és éppen az ő bevonásukat célozza egy olyan új EU-pályázat, amelynek társadalmi egyeztetése a minap jelent meg és e hét vasárnapig még hozzá is lehet szólni. A tervek szerint a 12 milliárd forintos pályázat jövő január végén nyílik majd meg, legalább 3, legfeljebb 15 főt kell felvenni az ország 4 régiójában és az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a lehet kisvállalkozás esetén, illetve 60%-a lehet középvállalkozás esetén.

A napokban jelent meg a „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című (GINOP-5.3.12-19 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése, amelyhez 2019. november 10. 12 óráig lehet hozzászólni a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A felhívást azzal indokolja a kiíró, hogy bár az ország jelentős részén akut már a munkaerőhiány, de „a területi különbségek továbbra is számottevőek. A potenciális munkaerő-tartalék jelentős része az ország észak-északkeleti területein koncentrálódik, míg a többlet munkaerőt zömében az ország gazdaságilag fejlettebb régiói igénylik. Ezt figyelembe véve a foglalkoztatás bővítését ösztönző intézkedések területileg célzott formában a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben is indokoltak.”

A bevezető azt is kiemeli, hogy a munkaerőhiány kezelésének egyik lehetséges módja a vállalkozások tevékenységének bővítése a munkaerőtartalékkal rendelkező térségekben. Éppen emiatt

A beavatkozás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.

A felhívásra az a kis-és középvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely

vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését is kell eredményeznie, továbbá aki vállalja a kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során.

Mivel ez még pályázati tervezet, változhat a szöveg végső tartalma, mindenesetre érdemes röviden összefoglalni a konstrukció főbb elemeit:

  • minimum 8 millió, maximum 90 millió Ft vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni a projektekre.
  • A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek az említett régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) kell lennie.
  • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. Becsült bérköltségként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszeres összegéhez tartozó teljes bérköltség vehető figyelembe. Minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás.
  • A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkozatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.
  • A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 3 éves időszakra szóló határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
  • A Kedvezményezettnek a Támogató Okirat hatálybalépésétől számított hat hónapon belül igazolnia kell a teljes létszámnövekedést.
  • a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft. A felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 165 - 833 db.
  • A projekt fizikai befejezésének határideje 2022. június 30.

A tervezet szerint a támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. április 15. 12.00 óra között lehetséges, de ez még nyilván változhat attól függően, hogy a beérkező szakmai vélemények mennyi módosítást tesznek szükségessé a szövegben (egyelőre 1 hozzászólás érkezett). A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Ma egyébként két másik foglalkoztatási célú uniós pályázat szabályrendszerét is átírták (GINOP-6.1.5-17 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára”, illetve GINOP-6.1.6-17 „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára”). Ezek a pályázatok már lezárultak, így utólagos technikai változásról van szó, de ez elég lényeges, mert a programba bevont személyek bruttó bére kapcsán hoz be egy új lehetőséget: vagy a támogatási kérelem benyújtását vagy a képzésbe bevonást megelőző hat hónap átlagában nem haladta meg a megadott értéket a bevont személyek bére.

Forrás : portfolio.hu