5d2f270db4d52.jpg

Új Gyakornoki program

2019-07-17


Megjelent az Új Gyakornoki program, várhatóan októbertől beadható!

Jelen felhívás a GINOP-5.2.4-16 konstrukció tapasztalataira épülve, a támogatás felhasználásával összefüggő adminisztratív terhek csökkentését célozva biztosítja a jövőben a szakképzésből kilépő fiatalok munkatapasztalathoz jutását és a támogatás aktív és hatékony felhasználását.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó támogatható tevékenységek
 • Gyakornokok foglalkoztatása
 • A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatása
 • Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
 • A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.
Célcsoporttal szembeni elvárások
 • az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében 29 évnél fiatalabb személy,
 • a 25 évesnél fiatalabb célcsoporttag a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik
Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások:
 • A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkozatási kötelezettség ideje 3 hónap.
 • A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
 • A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.
 • Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkozatható.

Az elszámolható költségek köre
Célcsoport (gyakornok) foglalkoztatásának költsége:
 • A célcsoporttag (gyakornok) havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).
 • A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő bérköltség 360.000 forint/hó maximális támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
 • A vis maior esetben a kieső gyakornokot érintően a számára folyósított ellátás munkáltatót terhelő költségei a gyakornok pótlásáig elszámolhatóak.
Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása:
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy esetében a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.
A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek:

A támogatást igénylő által a projekt megvalósításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség az 5.5. a) pontszerinti személyi jellegű költségek maximum 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint:
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
 • A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
  • Eszközbeszerzés költségei
  • Immateriális javak beszerzésének költsége
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához
A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 4.032.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Benyújtási határidő: A támogatási kérelmek benyújtása 2019. október 15. és 2021. április 30. között lehetséges.
 
Legyen az első pályázók között, növelje nyerési esélyeit gyors reakciójával!  Kérem, egy válasz e-mailben jelezze pályázási szándékát és kollégánk elküldi önnek az arra vonatkozó pályázati előminősítő lapot!
Üdvözlettel, EU Management csapata
Kérje ingyenes előminősítését az info@eumanagement.hu e-mail címen!