Bírálati rendszer működése

2014-2020 pályázati ciklus bírálati rendszere 

A jelenlegi, 2014-2020-as időszak pályázatértékelési rendszerét a 272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet szabályozza és ez alapján a támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának menete az alábbiak szerint történik:


•    A támogatási kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani, mely megérkezéséről értesítést kap a támogatást igénylő.
•    Az Irányító Hatóság a támogatási kérelem beérkezését követően, a felhívásban szereplő jogosultsági szempontok szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján elvégzi a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését.
•    Ha megfelel, akkor értesíti a pályázót, hogy megkezdik a tartalmi értékelést.
•    Ha a támogatási kérelem hiányos, hibás vagy további információ szükséges a döntéshez, és az adott jogosultsági szempont hiánypótoltatható, akkor egyszeri alkalommal lehetőség van a hiánypótlásra.
•    Ha a támogatást igénylő a nem hiánypótoltatható jogosultsági szempontoknak nem felelt meg, vagy a hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy határidőn túl nyújtja be és ezért az nem felel meg a jogosultsági szempontoknak, akkor elutasítják a kérelmet.
•    Folyamatos elbírálás esetén a beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig kell támogatni.
•    Szakaszos elbírálás esetén a felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követően, az értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kell támogatni. 
•     Az értékelésében részt vevő külső értékelő adatai a monitoring és információs rendszerben rögzítésre kerülnek.
•    Ha a támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz és a felhívás lehetőséget nyújt, akkor tisztázó kérdést alkalmazhat az Irányító Hatóság.
•    Ha valótlan adatot közölt vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, a támogatási kérelem nem támogatható.
•    A támogatási kérelmekről az IH (Irányító Hatóság) dönt.
•    A döntést rögzíteni szükséges a monitoring és információs rendszerben (Elektronikus Pályázati Tájékoztatási és Kommunikációs Rendszerben, azaz az EPTK-ban).
•    A döntésről tájékoztatni szükséges a kérelmezőt.
•    A támogatási kérelem elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő támogatása esetén a tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.
•    Amennyiben él a kifogással a pályázó, akkor erre külön szabályrendszer érvényes, de ez már nem tartozik a pályázat értékelési szakaszba, így ennek részletezésétől ebben a cikkben eltekintünk.