59ff46fff23fd.jpg

Gyakornoki Program

Gyakornoki program – Új munkaerő INGYEN!

Az ország egyik legnagyobb és legösszetettebb kihívása az ifjúsági munkanélküliség problémája, épp ezért kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése, az ifjúsági munkanélküliség csökkentése.

A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

A programban egyedülállóan magas támogatással „jutalmazzák” a fiatalok foglalkoztatását, ugyanis 100% bér és járulék támogatást nyújtanak minden egyes felvett gyakornok esetén. A program rugalmasságát bizonyítja, hogy az első gyakornok felvételét, azaz a projekt kezdetét egészen 2020-ig meg lehet tenni, majd onnan 18 hónap áll rendelkezésre a végrehajtásra (gyakornokok felvétele és 9 hónapos foglalkoztatása).

A bér és járulék támogatáson túl, szintén egyedülálló, hogy eszközberuházást is támogat a program, mely szintén 100% támogatást kap.

Mennyi az annyi?

Egy fő fiatal felvétele esetén, melynél vállalni kell 9 hónapos támogatott foglalkoztatást plusz 4,5 hónapos tovább foglalkoztatást, a maximálisan felhasználható eszközberuházási keretet kihasználva a támogatás elérheti (bértől függően) a 4,6M Ft/fő összeget.