59ff491aa5f46.jpg

Technológiai fejlesztés

GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révénNem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

Alapvető cél:


A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál 
 • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
 • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.
Támogatható tevékenységek:
 • Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
 • Immateriális javak beszerzése: szoftver, gyártási licenc vagy know-how.
 Alap indulási feltételek:
 • legalább egy lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti év
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2016-ban legalább 1 fő
 • kettős könyvvitelt vezet
 • nem tartozik az EVA hatálya alá
 Kizáró feltételek:
 • a vállalkozás fejlesztendő tevékenysége nem a Felhívás 2. számú mellékletében található TEÁOR számok alá tartozik
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban
 • mezőgazdasági termelő
 • mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházások  

Támogatás mértéke, összege: 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 15.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.


Előleg igénylése:
A maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75 %-a.

Kötelező vállalások: Saját tőke mértékének növelése:
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. november 30 – 2018. január 31-iglehetséges.
 Természetesen sok az indulási feltétel, néhányat nem is részleteztünk.
 
Amennyiben eszközbeszerzést tervez, mielőbb jelezze szándékát, hogy elvégezzük a pályázati előminősítést.
A felkészülési idő igen rövid, a rendelkezésre álló keretösszeg 17mrd, mely nem mondható túl soknak, mivel ez a típusú pályázat a legnépszerűbb és területi korlátok nélkül elérhető (kivéve Pest megye). 


Továbbbb a teljes tartalomra