Pályázatírás

Projekttervezés

A projekttervezés az első lépés egy sikeres pályázat elkészítésében. Mivel a valóság sokszor eltér a pályázati kiírások szigorú szabályaitól, ezért rendkívül fontos induló lépés, hogy összhangba hozzuk a vállalkozás fejlesztési elképzelését és a pályázati kiírást. Ennek első lépése a fejlesztési elképzeléshez legjobban illeszkedő pályázati konstrukció megtalálása, majd a fejlesztési terv és a megfelelő konstrukció összhangba hozása.

A projekttervezés keretében vállaljuk:


-Ingyenes pályázati előminősítés

-Mérlegoptimalizálás

-Konzultáció

-Fejlesztési tervek pályázati feltételrendszerekhez történő igazítása


Cégünk minden esetben kizárólag olyan pályázati anyagot nyújt be, mely teljes mértékben megfelel az adott pályázati kiírásnak. Ennek érdekében először megtörténik a potenciális pályázó szervezet díjmentes előminősítése.


Az előminősítés során megállapításra kerül:


- a vállalkozás általános alkalmassága

- a tervezett projektnek megfelelő és a kiválasztott pályázati kiírásra vonatkozó részletes pályázati alkalmasság

- pontozásos értékelési rendszerű pályázatok esetében az elérhető pontszám

- kombinált vagy hitel pályázatok esetében pénzügyi alkalmasság megállapítása (hitelezhetőség)


Amennyiben a pályázati alkalmasság nem megfelelő illetve nem látunk biztos esélyt a pályázati nyerésre (pl. nem elegendő pontszám), javaslatot teszünk, hogy hogyan tud a vállalkozás alkalmassá válni az adott pályázatra. Ennek keretében megtörténik:


- a szervezet mérlegének optimalizálása (pályázati és hitel szempontból)

- a pályázat sajátos szempontrendszereinek részletes elemzése és javaslattétel a projektterv változtatásra (pl. helyszín, teáor, költségek, stb)

- pontszámnövelő tényezők és vállalások egyeztetése

A projekttervezés során megtörténik a fejlesztési elképzelések adott pályázati felhíváshoz történő igazítása, minden esetben a megbízó érdekeit szem előtt tartva. Célunk, hogy valós, megtérülő fejlesztések valósulhassanak meg uniós támogatások segítségével.

 

Pályázatírás


A pályázatírás szolgáltatás keretében Cégünk az alábbi tevékenységeket vállalja:


-Pályázathoz szükséges dokumentumok listájának összeállítása és átadása ügyfél általi beszerzés céljából,

-Pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése

-Folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel (pályázó, könyvelő, szállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet)

-A teljes pályázat elkészítése

-Határidő lejárta előtt a pályázat benyújtása szakmai és formai hiba nélkül

-Hiánypótlások és tisztázó kérdések válaszainak benyújtása

-Pályázati eredmény figyelése és szükség szerint ügyfél értesítése

-Szakmai segítségnyújtás a Támogatási Szerződés megkötésében

-A felmerülő kérdések esetén folyamatos segítségnyújtás

-Tanácsadás felmerülő problémák esetén
 

A pályázatírás tehát magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet egészen addig, amíg a nyertes támogatói döntést követően a pályázó megköti a Támogatási szerződést a közreműködő szervezettel.

Cégünk a pályázatok írását sikerdíjas alapon vállalja, tehát kizárólag nyertes pályázat után számítunk fel díjat. A sikerdíjat az elnyert támogatásra vetítjük, nem pedig a teljes projekt költségre.

Munkánk a projektek teljes életciklusát végigköveti, ezért minden partnerünknek javasoljuk, hogy már a projektek tervezésénél vegyék fel a kapcsolatot velünk annak érdekében, hogy a pályázati feltételrendszereknek minden tekintetben megfelelő pályázatok kerüljenek benyújtásra. A pályázatok többségénél javasoljuk a projektek megvalósítása során történő együttműködést, hiszen a pályázatok életciklusában a projektmenedzsment feladatok ellátása, a támogatások lehívása a legjelentősebb feladat, mely szakértő bevonását indokolja, hiszen a megnyert pályázatot pontosan úgy kell megvalósítani, ahogyan azt vállaltuk a pályázati anyagban. Ezen munkát tudjuk biztosítani a Projekt Management szolgáltatásunkkal.

 

Projekt management (támogatás lehívás)


Egy pályázati forrás elnyerését követően az elnyert támogatások lehívása, a projektek sikeres, pályázati szabályrendszereknek megfelelő megvalósítása hasonlóan nehéz és összetett – gyakran nehezebb – feladat, mint a pályázat elkészítése és benyújtása. A projektek megvalósítása a gyakorlatban sokszor eltér a benyújtás előtt tervezett állapottól, ezek megfelelő koordinálása kiemelten fontos feladat. Sokszor, az eltelt bírálat idő vagy a piaci változások miatt a megvalósításra kerülő projektek körülményei változnak, melyeket a támogatást kifizető hatóságokkal egyeztetni és elfogadtatni szükséges. Bármilyen változás áll be a nyertes pályázati projektbe, azt a hatóságokkal tudatni kell, el kell fogadtatni. Ennek hiányában a támogatás részben vagy teljes egészében nem hívható le.

Cégünk szakértői akkreditált tanácsadók a projektmenedzsment területén, így ismerik az eljárási rend minden részletét és a hosszú évek alatt megszerzett tapasztalataik alapján nincs olyan kihívás, melynek ne tudnának megfelelni. Cégünk a projektmenedzsment szolgáltatás során az alábbi feladatokat látja el és vállalja át a projektgazdától:


-a kiíró által küldött Támogatási Szerződést Előkészítő levéllel és mellékleteivel kapcsolatos tanácsadás

-dokumentumok ellenőrzése, hiánypótlási kötelezettségekkel kapcsolatos tanácsadás
 tanácsadás a Támogatási Szerződés megkötése előtt, megkötésekor, valamint szükség szerinti módosításakor a módosítási kérelem elkészítése

-a Támogatási Szerződés véleményezése

-a végrehajtáshoz útmutatók biztosítása a Megbízó részére
 személyes konzultáció keretében a Megbízó felkészítése a projekt végrehajtására

-a projekt megvalósulásának időszakonkénti összevetése a Támogatási Szerződéssel
 folyamatos segítségnyújtás a felmerülő kérdések esetén
 tanácsadás felmerülő problémák esetén

-a projekt végrehajtása során keletkező dokumentumok formai ellenőrzése

-a Támogatási Szerződés szerinti időszakonként ügyfél adatszolgáltatása alapján Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ) és Fizetési Kérelmek (FK) (beleértve a záró PEJ és FK) megírása, összeállítása, végső leellenőrzése, hiánypótlási kötelezettségekkel kapcsolatos tanácsadás

-a jelentéshez csatolt számlák formai ellenőrzése

-a pályázathoz kapcsolódó jelentések szakmai és formai hiba nélkül, határidő lejárta előtti beadása
 projekt-adminisztrációs szakmai tanácsadás

-Kapcsolattartás a kiíró és a monitoring tevékenységet végző szervezetekkel és képviselőivel
 a fenntartási időszakra: projektzárást követően a Megbízó adatszolgáltatása alapján Fenntartási Jelentések megírása, összeállítása, végső leellenőrzése, tanácsadás.
 

Összességében a támogatási szerződés megkötésétől az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig, majd a fenntartási időszak végéig segítjük ügyfeleinket az elnyert támogatások lehívásában, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a pénzhez jutás folyamatát.

A pályázatok elnyerése, a pályázatírás feladata is igen komplex, azonban a pozitív támogatói döntés csak az első lépés a sikeres projekt megvalósításáig vezető után. A megfelelő projektmenedzsment jelenti a kulcsot ahhoz, hogy a vállalkozás sikeres pályázóvá válhasson.