Vagyonvédelem

Köszönettel vesszük, hogy időt fordít a Justitia Hungary Kft bemutatkozó anyagának áttanulmányozására. Engedje meg, hogy röviden tájékoztassuk Önt eddigi munkánkról, fő tevékenységi köreinkről, eddigi referenciáinkról valamint jövőbeni terveinkről.

Társaságunk tulajdonosi körének vagyonvédelmi szakmai tevékenysége a magánszférában, 1993-ban kezdődött a HE-BA Kft megalapításával. Az elvárásoknak magasabb szintű megfelelése érdekében a szakmai specifikációkat szem előtt tartva megalakult 1999-ben a THB Holding Kft, mely 2009-ben a tevékenységi körök bővítésével és pontosításával valamint a társasági forma megváltoztatásával át lett alakítva, így jött létre a Dignus Zrt. Ezzel egyidőben létrehoztunk egy cégcsoportot, a Ferander Kft, a Discoveri Team Kft valamint a Contego-Sec 09 Kft bevonásával.

A cégek nem különállóan, hanem szorosan együttműködve, egymást segítve végzik szakirányú tevékenységüket.

Azóta munkánk minőségének és megbízhatóságunknak köszönhetően folyamatosan fejlődünk úgy technikailag, mint szakmailag. Ennek záloga egyrészt vezetőink emberi alkalmassága, szakmai képzettsége, múltja és háttere, másrészt dolgozóink emberi és szakmai felkészültsége, valamint folyamatos képzése.

2000-ben a Cégünk kezdeményezésére létrejött a Közép-Budai Védelmi Centrum, mely az országban egyedülálló szolgáltatásokat nyújt a régióban élő és tevékenykedő emberek számára.

Itt egy helyen megtalálható:
-  Biztonságtechnikai Ügyfélszolgálat
-  Munkavédelmi előadók
-  Rendőrségi Ügyfélszolgálat
-  Tűzoltósági Ügyfélszolgálat
-  Katonai előadó
-  Polgárőri Ügyelet

2000. novemberében Bécs város biztonságával foglalkozó szakemberek voltak a vendégeink kölcsönös tapasztalatszerzés céljából.
2001. évben 65 nagyvállalat vagyonvédelmi átvilágítását és középtávú biztonsági koncepciójának kidolgozását végeztük el a következő főbb szempontok alapján:

1. Személyi és szervezeti feltételek

2. Objektumvédelem
-  Elhelyezkedés
-  Behatolás védelem

3. Tűzvédelem

4. Munkavédelem

5. Iratkezelés

6. Informatikai védelem

7. Belső ellenőrzés

8. Gazdálkodásbiztonság
-  Pénzkezelés, bizonylati fegyelem
-  biztosítás

9. Katasztrófavédelem
-  Az átvilágított társaságok jegyzéke a referenciáknál található.

Szakembereink nagy gyakorlattal rendelkeznek az objektumok gépjármű- és személyforgalmának /vagyonvédelmi szempontból/ hatékony szabályozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, valamint rendezvények biztosításának szervezésében és végrehajtásában.

Állományunkhoz tartoznak: vagyonőrök fegyverkezelői vizsgával és alkalmassággal, kutyás biztonsági őrök, magánnyomozók több éves hivatásos gyakorlattal, valamint magasan kvalifikált (International Body Guard igazolvánnyal rendelkező) testőrök.

Fő tevékenységi köreink:

1. Elektronikai védelem
-  Komplex objektumvédelmi rendszerek tervezése, igény szerinti kivitelezése, távfelügyeleti központba való bekötése, annak üzemeltetése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása.
-  Beléptető rendszerek tervezése és telepítése.

2. Informatikai védelem, információ biztonság
-  Szoftver és hardver fejlesztése, üzemeltetése.
 - Információbiztonsággal kapcsolatos szabályzatok, tervek és egyéb dokumentációk elkészítése.
 - Információbiztonsági irányítási rendszer (ISO/IEC 27001) kialakítása és tanúsításra való felkészítése.

3. Élőerős őrzés-védelem
-  Biztonsági őrszolgálat igény szerint fegyverrel illetve kutyával.
-  Recepciós és portaszolgálat.
-  Rendészeti tevékenység részbeni vagy teljes ellátása.
-  Magánnyomozói tevékenység részbeni vagy teljes ellátása.
-  Pénz-, és értékkísérés.
-  Személykísérés.
-  Rendezvények biztosítása.
-  Objektumok gépjármű- és személyforgalmának szabályozása, végrehajtása és ellenőrzése.
-  Vagyonvédelmi kockázatelemzések készítése.

4. Alkalmazottak kiválasztása
-  Közép- és felsővezetők kiválasztása háttérvizsgálattal (tanácsadás).

5. Objektumok teljes körű üzemeltetése
-  Recepciós és portaszolgálat.
-  Karbantartási munkálatok.
-  Takarítás (épületek napi- és nagytakarítása, szükség esetén alpin technikával).
-  Kertépítés, kertkarbantartás, parkrendezés.
-  Rovar-rágcsáló és kártevő mentesítés. 80/1999, (XII,28.) GM-EüM-FVM HACCP tanúsítvány alapján.

6. Munkavédelmi és tűzvédelmi szaktevékenység
-  „A Munkavédelmi Törvény 54. § és az 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet 4. § által előírt munkavédelmi (munkabiztonsági) szaktevékenység és tűzvédelmi szaktevékenység ellátása